Požiarna odolnosť Opláštenie z každej strany Hrúbka priečky (mm) Konštrukcia1) Minimálna hrúbka izolácie v mm2) Povolená výška priečky (mm) Značenie konštrukcie podľa katalógu Rigips
kategória A kategória B,C1-C4,D
EI 15 1 x RB 12,5 75 CW 50 prípustná 3.050 2.650 3.40.01a
1 x RB 12,5 100 CW 75 prípustná 4500 3900 3.40.02
1 x RB 12,5 125 CW 100 prípustná 5100 4300 3.40.03
EI 30 1 x RB 12,5 75 CW 50 50 3050 2650 3.40.01b
1 x RB 12,5 100 CW 75 50 4500 3900 3.40.02
1 x RB 12,5 125 CW 100 50 5100 4300 3.40.03
EI 45 1 x RF 12,5 75 CW 50 50 3050 2650 3.40.01a
1 x RF 12,5 100 CW 75 75 4500 3900 3.40.02
1 x RF 12,5 125 CW 100 100 5100 4300 3.40.03

Podmienky:
1)Maximálna osová vzdialenosť zvislých CW profilov je 60 cm.
2)Minimálna objemová hmotnosť tepelnej izolácie je 15 kg/m3

TOP