Sadrokartónová montovaná deliaca stena (priečka) je rýchlym a úsporným riešením pre rozdelenie bytových alebo kancelárskych priestorov. Pri nízkej hmotnosti spĺňa táto priečka náročné tepelnoizolačné, protihlukové a protipožiarne požiadavky. Veľkou výhodou je okamžitá použiteľnosť po zmontovaní a ľahké vkladanie inštalačných vedení. Na sadrokartónovú priečku je možné vhodným spôsobom vešať všetky bežné zariaďovacie predmety.

Prvky sadrokartónovej priečky

Sadrokartónová priečka je zhotovená z vodorovných UW profilov a zvislých CW profilov. vodorovné profily sa k podlahe a stropu pripájajú hmoždinkami vo vzdialenosti 50 cm. 

Zvislé CW profily sú rozložené vo vzdialenosti 60 cm.  a vyrovnajú. Profily CW sa volia podľa výšky miestnosti (skrátené o 1,5 cm, aby nedochádzalo k prenášaniu zvislých zaťažení do konštrukcie priečky). Profily je možné aj predlžovať ( pozri …)

CW a UW profily sa v žiadnom prípade nesmú spájať skrutkami. Na dočasnú fixáciu (pokiaľ sa nepripevní prvá vrstva sadrokartónu) by mala stačiť trecia sila. Rošt priečky netvorí tuhý celok, ten vznikne až po montáži a zatmelení plášťa.

Pozri aj:

odkaz na inú stránku

požiarna

páska

Koniec strany

pracovné postupy

podnikové normy

dilatácia priečok

Montážny postup

Na podlahe, strope a pripájaných stenách vyznačíme obrys budúcej priečky. Pomocou natĺkacích hmoždiniek (vzdialenosť cca 50 cm) pripevníme na strop a podlahu obvodový profil UW,  na ktorý sme predtým prilepili PVC tesnenie. Hmoždinkami pripevníme na priľahlú stenu zvislý UW profil, príp. prvý CW profil (nezabudnúť na prípojné tesnenie). Ďalšie CW profily ukladáme v osových vzdialenostiach 60 cm, príp. 62,5 cm až po protiľahlú stenu.
Z jednej strany priečky pripevníme na konštrukciu sadrokartónové platne. Najlepšie je začať polovičnou platňou, rezanou hranou ku stene. Uložíme všetky inštalačné vedenia a krabice aj tepelnú izoláciu. Dokončíme opláštenie z druhej strany priečky. Sadrokartónové platne ukladáme s polovičným prekrytím .

Rozmery priečok

Dĺžka priečky je prakticky neobmedzená. Pri dĺžkach nad 10 m je potrebné vytvoriť dilatačný spoj.  Bežné sú výšky priečok okolo 3 až 4 metrov, dajú sa však zostrojiť až 6 metrové aj vyššie priečky.

Hrúbka priečky je závislá od konštrukčnej výšky a požadovanej požiarnej odolnosti. Bežná hrúbka priečky je 7,5 cm, potom 10,0cm  ; 12,5cm alebo 15 cm.


Základné typy priečok:

Sadrokartónové priečky sa zhotovujú podľa požiadaviek na výšku, požiarnu odolnosť, prípadne ochranu proti hluku.

Podľa počtu namontovaných sadrokartónových platní ako jedno-, dvoj-  a viac-plášťové.
Podľa počtu stojok (CW profilov) na priečky s jednoduchou alebo dvojitou konštrukciou.

Jednoduchá konštrukcia, jedenkrát obojstranne
opláštená
Jednoduchá konštrukcia,
dvakrát opláštená
Dvojitá konštrukcia, dvakrát obojstranne opláštená

Tepelná a zvuková izolácia

Z hlukovo izolačných dôvodov sa do priečky vkladajú rohože z minerálnych alebo čadičových vlákien. Optimálna je izolácia v hrúbke 80 % šírky CW profilu. Je potrebné zabrániť zosunutiu izolácie v dutine napríklad použitím príchytiek Pendex.

Inštalačné vedenia

Po namontovaní sadrokartónu z jednej strany, nasledujú inštalačné práce. Vo vnútri priečky je možné viesť rozvody vody, kanalizačné odpady, elektriku a iné káblové vedenia. Elektrické rozvody sa nikdy nesmú viesť zvisle v CW profile, aby nedošlo k náhodnému prevŕtaniu kábla pri oplášťovaní. Pri ukladaní týchto vedení sa nesmú narušiť vonkajšie strany CW profilov, aby nebola narušená statika priečky. Ak je potrebné uložiť hrubšie vedenie je potrebné zvoliť širšiu alebo dvojitú konštrukciu.

Požiarna odolnosť

Sadrokartónová priečka už v základnom vyhotovení, t.j. pri použití obyčajných sadrokartónových platní vykazuje výborné protipožiarne vlastnosti. Pre zvýšenie požiarnej odolnosti sa priečka oplášťuje protipožiarnymi platňami, prípadne viacerými vrstvami. Vždy je nutné sa riadiť predpismi výrobcov!

Orientačná spotreba materiálu na 1m2

Druh konštrukcie jednoduchá
dvojitá
Druh opláštenia jednoduché dvojité jednoduché dvojité
obvodový profil UW m 0,66 0,66 1,32 1,32
stenový profil CW m 1,66 1,66 3,32 3,32
sadrokartónová platňa m2 2,00 4,00 2,00 4,00
izolačná rohož m2 1,00 1,00 1,00 1,00
samorezné skrutky TN 25 ks 26,00 9,00 26,00 9,00
samorezné skrutky TN 35 ks - 26,00 - 26,00
natĺkacia hmoždinka ks 1,50 1,50 3,00 3,00
spevňovacia páska m 1,66 1,66 1,66 1,66
špachtľovací tmel kg 0,40 0,40 0,40 0,40
HORE