Tmelenie škár je záverečný pracovný úkon pri montáži sadrokartónových konštrukcií. Na kvalite tmelenia do značnej miery závisí konečný estetický i technický výsledok montáže. Táto činnosť si vyžaduje určitú zručnosť, aby výsledný efekt zodpovedal očakávaniu stavebníka.

Sadrokartónové platne musia byť správne pripevnené, pri priečkach musí byť opláštenie hotové z oboch strán. Tmelenie zahŕňa okrem vyplnenia zvislých a vodorovných škár aj pretmelenie otvorov po skrutkách a vyrovnanie ostatných nerovností. Tmelí sa minimálne dvakrát, niekedy i trikrát. Ak je pri dvojitom opláštení požadovaná aj protipožiarna odolnosť je potrebné vytmeliť aj škáry prvej vrstvy.

 

Postup miešania

Práškovú zmes pomaly prisýpať do vody. Namiešať iba množstvo, ktoré sa stačí spracovať v jednom cykle. Tvoreniu hrudiek sa zamedzí, ak sa zmes nechá presiaknuť vodou a zamieša sa až po troch minútach.
Dodávatelia sadrokartónových systémov ponúkajú celý rad vysoko-kvalitných tmelov. Pred konkrétnym výberom je potrebné pozorne preštudovať návod na použitie. Chyby po nesprávnom použití sú väčšinou ťažko odstrániteľné.

 

Spotreba tmeliaceho materiálu

Približne 0,3 kg tmelu na každý m2 a každú tmelenú vrstvu opláštenia.

 

Postup tmelenia

Pomocou špachtle sa nanesie do škár tmel. Tmel sa špachtľou zarovná. Natiahne sa sklotextilná alebo papierová páska.

Pri použití samolepiacej pásky je postup nasledujúci: najskôr sa nalepí samolepiaca výstužná páska, potom je možné začať s vyplnením škár sadrokartónových platní tmelom.

Po vyschnutí prvej vrstvy sa hrubé nerovnosti zbrúsia. Druhá vrstva tmelu sa nanáša na širšiu plochu, aby bola dosiahnutá vyššia rovinatosť. Po vytvrdnutí sa znova prebrúsi až do dosiahnutia hladkej plochy. V prípade nespokojnosti s výsledkom je potrebné uskutočniť tretie špachtľovanie finálnymi tmelmi. 

Kvalita tmelu a jeho dokonalé zapracovanie do celej hĺbky škáry, ako aj použitá výstužná páska má rozhodujúci vplyv na konečnú pevnosť styku.
Pred samotným špachtľovaním zabezpečíme, aby priestorová teplota neklesla pod 5 oC. Prievan a zvýšená vlhkosť vzduchu zhoršujú priebeh tuhnutia.

Pre kvalitu dokončeného povrchu sadrokartónových konštrukcií sú zavedené 4. stupne kvality:
Q1 – základné tmelenie: pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické nároky
Q2 – štandardné tmelenie: pre obvyklé nároky na kvalitu povrchu
Q3 – špeciálne tmelenie: pre zvýšené nároky na kvalitu povrchu
Q4 – celoplošné tmelenie: pre najvyššie nároky na kvalitu dokončených povrchov … viac sa dočítate v kapitole Kvailta konštrukcií.

Tmelenie pozdĺžnych škár

V závislosti na druhu podkonštrukcie a použitého tmelu sa tmelí buď s výstužnou páskou alebo bez nej.

Tmelenie priečnych škár

Bez ohľadu na podkonštrukciu je nutné zrezané hrany v prvom kroku vyplniť akýmkoľvek škárovacím tmelom a v ďalšom postupe použiť spevňovaciu pásku.

 

 

TOP